Oljefärg från Beckers Normalfärg, med följande pigment: Complex sodium alumino-silicate containing sulphur

Additional information

Colour

Opacity

Vehicle

Pigments