Oljefärg från Old Holland, med följande pigment: Calcined Natural Ochre

Additional information

Colour

Opacity

Vehicle

Pigments